Hva er lysenergi?

Hva er vekstlys? Hva er lysenergi? Hvordan måle lysstyrke?

For å forstå hvilket lys som er best for plantevekst gjerne kalt plantelys eller vekstlys, er det viktig å forstå hva lys energi egentlig er. Og det er lettest å forstå hvis vi tar utgangspunkt i de strålene som kommer fra solen. På folkemunne kaller vi de nettopp det, solstråler sier vi, men hva er egentlig solstråler?

Lys er elektromagnetiske bølger (solstråler) som beveger seg fra solen til jorden på samme måtte som en bølge beveger seg fra en båt ute på havet og inn på land. Som bølgene i havet er det forskjellig avstand mellom bølgetoppene, og denne avstanden kaller vi bølgelengde. Det som avgjør hvilken farge lyset har, er nettopp denne avstanden mellom bølgetoppene eller bølgelengden.

Definisjonen på lys:
"Elektromagnetisk stråling som forårsaker
synsinntrykk i det menneskelige øyet. "

Blått lys har veldig kort bølgelengde mens rødt lys har mye lengre bølgelengde. Den energien fra solstrålene som derimot har for korte eller for lange bølgelengder kan hverken sees med det menneskelige øyet eller brukes av plantene til fotosyntese.

[De forskjellige fargene i det synlige lystet fra solen kommer naturlig først til synet gjennom regnbuen. Fargene i regnbuen dannes ved at det synlige lyset spaltes i stråler med forskjellig bølgelengde. Rekkefølgen på fargene i hovedregnbuen er alltid rød, oransje, gul, grønn, indigo og til slutt fiolett (en velkjent huskeregel for denne rekefølgen er "ordet" roggbif).
Regnbuen oppstår som kjent når sollyset skinner gjennom vanndråper i luften og reflekteres i ulike vinkler. Sollyset inneholder alle synlige bølgelengder av lys og summen oppfattes som hvit lys.]

Det lyset som har for kort bølgelengde altså for kort avstand mellom bølgetoppene kaller vi for ultrafiolett lys og lys som har for lang bølgelengde kaller vi for Infrarødt lys. Alt lys som ligger mellom kan sees av det menneskelige øyet og mye av dette lyset kan brukes av plantene til fotosyntese, men dessverre ikke alt. Spesielt det grønne lyset kan planten ikke nyttiggjøre seg av.

Når vi sier at en ting har en bestemt farge for eksempel at snøen er hvit eller asfalten er svart er det fordi denne tingen sender tilbake mest av den fargen som vi ser. Når snøen sender tilbake en hvit farge vil det egentlig si at den sender tilbake det meste av lyset som det menneskelige øyet kan se, og tar ikke i mot noe eller veldig lite av energien. Når asfalten ser svart ut er det nettopp av den motsatte grunnen, den absorberer nesten alt lyset. Derfor er det også at asfalten kan bli brennende varm på en strålende sommer dag, den tar til seg svært mye av energien fra solen.

Grunnen til at en plante ser grønn ut er fordi det er dette lyset planten har dårligst evne til å benytte seg av, det er dette lyset den i hovedsak reflekterer. Samtidig er det sånn at det er dette lyset det menneskelige øye er mest sensitiv for. At plantene benytter seg annerledes av lyset i fotosyntesen en det mennesket gjør for å se ting, lager kluss når vi skal måle lysstyrken eller verdien et gitt lys har for plantens vekst.