Hva er vekstlys?


Vekstlys eller plantelys er en kunstig lyskilde, vanligvis et elektrisk lys, designet for å stimulere plantevekst ved å sende ut et elektromagnetisk spektrum passende for fotosyntese. Vekstlys brukes steder der det enten ikke finnes naturlig lys eller der supplerende lys er nødvendig. På våre brede grader er det spesielt gunstig å bruke kunstig lys for å streke sesongen, gjerne i begge ender men spesielt gunstig er det for å sette i gang veksten av stiklinger slik at når solen først kommer er plantene store nok til å utnytte de lange dagene våre maksimalt. Det kan også være gunstig å bruke i vintermånedene når de tilgjengelige timene med dagslys kan være utilstrekkelige for ønsket plantevekst. Tradisjonelt prøver vekstlysene å gi et lysspekter som er mest mulig likt det som kommer fra solen, i den senere tid er mann blitt mer og mer opptatt av å gi et lysspekter som er tilpasset behovene til de plantene som skal dyrkes.

Naturlige forhold er etterlignet med varierende fargetemperaturer eller bølgelengder, samt varierende intensitet. Hvilket fargespekter og intensitet som er optimalt å bruke er avhengig av hva som dyrkes og hvilken av plantens faser man dyrker i, den vegetativefasen, blomstring eller fruktfasen. De fleste vekstlys gjør imidlertid noen kompromisser som gjør at samme lys kan brukes til alle faser. En annen viktig ting å ta hensyn til når man velger vekstlys er hvor varmt det er der vekstlyset skal stå, trengs det ekstra varme, eller bør man velge lys som tilfører minimalt med varme for å slippe å måtte frakte det bort. Varme som lampen gir fra seg som ikke nyttgjøres til oppvarming er ekstremt kostnadskrevende. Sist men ikke minst, er det meningen at plantene skal stå på utstilling eller er de på et lukket rom, om de skal stå på utstilling er det viktig å ta i betrakting fargen som lyset gir plantene og ikke minst lyden en eventuell vifte medfører.